TriÄka s nápisy nebo obrázky pÅ™itahují pozornost, aÅ¥ se vám to líbí nebo ne. Pokud na takovém pracovním obleÄení máte firemní logo, je urÄitÄ› jeho úkolem, pozornost pÅ™itahovat. Jenže co si budeme milé dámy a ostatnÄ› i milí pánové povídat, obÄas nám naÅ¡e faldíky radí, abychom je radÄ›ji skrývali a nevystavovali příliÅ¡ na odiv. A tak nám vzniká problém, kdy na jedné stranÄ› potÅ™ebujeme zviditelnit svou firmu a nosit na svém obleÄení firemní logo a na druhé stranÄ› bychom chtÄ›li radÄ›ji zůstat nenápadní, takzvanÄ› v anonymitÄ›.

Střihy a výstřihy

A právÄ› proto se naÅ¡e spoleÄnost, která se zabývá kromÄ› jiného také potiskem pracovního obleÄení, rozhodla, že pÅ™edevším u triÄek si dát velmi záležet na jejich stÅ™ihu a také výstÅ™ihu. Pro ty „faldíkaté“ zde máme volnÄ›jší stÅ™ihy, pro ty, kteří jsou tak říkajíc „šik“, pÄ›knÄ› vypasované, ale v každém případÄ› vždy z velmi kvalitního materiálu, nejÄastÄ›ji ze stoprocentní bavlny. A tak můžete být na logo své firmy hrdi i na svém obleÄení. A navíc potisk triÄek urÄených jako pracovní Å™ešíme vysoce odolnými barvami, takže nikdy nebudete „sepraní“.