Pokud se pohybujete v oblasti managementu a máte i nějaké základní teoretické znalosti, je pro Vás těchto 9 rolí již notoricky známých. Vytvořil je britský výzkumník a teoretik Meredith Belbin, který také mimo jiné vytvořil test, který má pomoci při jejich rozřazování. Na základě Vašich vlastností a silných a slabých stránek, které sami v testu vyhodnocujete, je Vám pak následně odhaleno, jaká role se k Vám hodí nejvíce a jakým byste se naopak měli vyhnout. Jaké role to tedy jsou?dovednosti zaměstnanců

  1. Inovátor

Tento typ je tvůrčí a originální. Již podle názvu je patrné, že přichází do týmu s novými nápady a řešeními. V dnešní neustále se vyvíjející době nových trendů a myšlenek je samozřejmě nepostradatelným členem týmu.

  1. Vyhledavač zdrojů

Jak již název role vypovídá, tento člověk je skutečně nadšený do vyhledávání nových informací, objevování nových myšlenek, navazování nových kontaktů a spoluprací a tak dále… Hrozbou je, že brzy vyprchá jeho prvotní nadšení do práce a jeho zájem ztratíme.

  1. Koordinátor

Koordinátore lze považovat za „šéfa“ i v případě, že tým formálně nevede. Je to cílevědomý, sebevědomý člověk, který dokáže lidi vést a motivovat. Vycítí jejich potřebu po uznání či pochvale. Jeho slabou stránkou bývá velká tendence k odkládání nepříjemných záležitostí na později.

  1. Týmový pracovník

Tento typ zaměstnance je silně orientován na vztahy v týmu a jeho sociální stránku. Tento člověk bývá populární a společenský, bez větších potřeb po dominanci nad ostatními. Tato role je nepostradatelná, formuje skupinu pracovníků, povzbuzuje k lepším výkonů, zlepšuje komunikace, podporuje týmového ducha…

  1. Realizátor

Realizátor je poněkud konzervativní typ osobnosti. Má rád pevný řád, je disciplinovaný a spolehlivý. Tato osoba je v týmu nezbytná pro jeho organizaci, dodržování deadlinů a podobně. Jeho slabou stránkou však může být nepřizpůsobivost v nevyhovujících situacích, které nepodléhají jeho naplánovaným představám. Také mu mohou unikat nové myšlenky a postupy.pracovní tým

  1. Vyhodnocovatel

Tato role je založena opět na normách a strategii. Vyhodnocovač je člověk, který provádí důležitou kontrolu. Hledá chyby a možná rizika, díky čemuž zabraňuje krizím. Hrozbou této role je demotivace ostatních členů týmu, nebo špatná formulace kritiky.

  1. Dokončovatel

Dokončovatel, nebo také kompletovač je svědomitý perfekcionista. Jeho starostí je splnění úkolů v řádném termínu. Tento člověk je velmi pečlivý, ale většinou si dělá s věcmi zbytečně velké starosti.

  1. Usměrňovač

Usměrňovač, nebo také formovač je něco jako pravá ruka koordinátora. Na rozdíl od něj je totiž více systematický, striktní a hledí více na vytýčené cíle než na motivace pracovníků. Tyto dvě role se navzájem poněkud doplňují a obě jsou vůdčí. Koordinátor má ale pomyslně vyšší pozici.

  1. Specialista

Specialista, jak už název role vypovídá, je expert na určitou oblast. Vyniká svými teoretickými znalostmi, či praktickými dovednostmi.
Jakou funkci v týmu zastáváte vy? V jaké roli jste se našli?