O jejím stavu neustále slyšíme z televize nebo o ní čteme v novinách. Co, ale vlastně je světová ekonomika? Co se skrývá pod tímto pojmem? Můžeme ji rozdělit do dvou rovin. Z té první je chápána jako vědní obor, který vznikl ve dvacátém století. Tento obor zkoumá zákonitosti ve světovém hospodářství, čím je ovlivňované. V té druhé rovině je brána jako předmět zkoumání. Zde se jedná o realitu, která existuje všude kolem nás. Tradičně se všude hovoří o tom, že světovou ekonomiku ovlivňují tři subjekty. A to Spojené státy, Japonsko a západní Evropa.
pomoc kolegovi.jpg
Ale ekonomika se mění a proto do ovlivňování začala velmi výrazně zasahovat nejlidnatější země světa, Čína a také Indie. Dolar je považován za nejvýznamnější měnu světa a dle ní se odvíjejí další měny světa. Díky tomu se momentálně 70 % světového produktu vyrábí a vyváží ze zemí, které mají svůj měnový kurz provázaný s dolarem.
světová ekonomika.jpg

Rizika světového růstu

 
Za hlavní riziko se určitě označuje velmi vysoká zadluženost v řadě zemí světa. To samozřejmě v důsledku zatěžuje spotřebitele země. A právě spotřebitelé se berou jako velký pohon pro oživení. Oni jsou totiž ti, kteří nakupují a tím pomáhají se zemi otřepat ze zadlužení. Dalším výrazným rizikem je možnost náhlého vzrůstu inflace, přetrvající problémy ve finančním sektoru anebo slabé podnikatelské investice v zemi.  Pomoci by tomu také mohla investice do vzdělání a infrastruktury. To by mělo vést ke zvýšení produktivity práce lidí a tím poté i následný nárůst hospodářství a tedy i světové ekonomiky. Oživení růstu ekonomiky zažívá i evropský trh a to hlavně ve státech Irsko, Německo a Rakousko kde dosáhla rekordních hodnot. Ani USA na tom už nejsou tak špatně. A tak je jasné, že pokud bude růst světová ekonomika i my spotřebitelé se budeme mít mnohem lépe. Odrazí se to na úrovní života každého z nás.