Nejprve si vysvětleme, jaké druhy pojištění ze zaměstnaneckého poměru existují, protože se velmi často zaměňují a lidé si je pletou. Pokud jste klasicky zaměstnaní, pak zaměstnavatel z vaší mzdy odvádí pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění. Pro zajímavost uvádíme, a to si zpravidla zaměstnanci ani neuvědomují, že obě procentuální dávky se odvádějí defacto dvakrát. Jednou ho odvedete vy (z vaší mzdy sráží a odvádí firma) a podruhé je povinen zaměstnavatel sám za sebe vypočítat odvod z vašeho platu v mnohem vyšších procentech a také poslat do státní pokladny.

trezor peníze

A to samé platí v případě odvodu na zdravotní pojištění. Znovu ale pro úplnost opakujeme, že z vaší mzdy se strhne jen ta částka, kterou je povinen platit zaměstnanec. Pojistné, které je povinen hradit váš zaměstnavatel z vaší mzdy – jen vypočte a odešle a nikterak se nedotkne výše vaší čisté mzdy.

Vy proto nestojíte firmu „jen“ peníze, které vám vyplácí, ale on si musí do nákladů započítat i oba zákonné odvody, které je za vás povinen hradit, a to je vaše hrubá mzda plus 33,8 % k tomu navíc.

Obě pojištění jsou důležitá a mají svůj účel. Rozeberme si dnes pojistné na sociální zabezpečení, které se skládá ze tří složek, a to:

  1. Nemocenské pojištění Hypoteka-bez-registru (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v mateřství).
  2. Důchodové pojištění (např. starobní, invalidní, vdovské)
  3. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti a ostatní administrativní náklady)

Jestliže jste tedy zaměstnaní a zaměstnavatel z vaší mzdy odvádí ad 1), pak nemusíte mít obavy, pokud onemocníte.

nemoc léky

Prvních čtrnáct kalendářních dnů nemoci vám náhradu za marodění platí organizace (ale jen pracovní dny) a od patnáctého dne trvání nemoci vám nemocenské za každý kalendářní den už platí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. A vy si můžete vybrat, zda vám nemocenskou nebo ošetřovné bude sociálka posílat na účet anebo na složenku. Pokud si vyberete druhý způsob, počítejte s tím, že si strhnou poštovné a neobdržíte celou dávku.