se et=UTF-8″>

Chyba první – Po příchodu do bytu spontánně otevřeme dveře a vzápětí spatříme na podlaze mokrou louži. Jdeme zvědavě dál a sledujeme další kaluž a následně i mokrý flek na zdi. Intuitivně odkládáme svršky, vyzouváme boty a svlékáme ponožky a bereme do ruky kbelík a hadr a pouštíme se do likvidace havarijní situace po svém. Toto ale nikdy nedělejte, jakmile spatříte na podlaze vodu, ihned vypněte hlavní přívod elektřiny do domu. Teprve pak postupujte dál, protože pokud se voda dostane do elektroinstalace, zabije vás to.

plastové potrubí

Chyba druhá – opÄ›t zapnete elektÅ™inu, abyste mohli uvést do provozu stolní poÄítaÄ a zaÄít vyhledávat na Internetu kontakty na instalatérské firmy. Ztratíte tím pÅ™ibližnÄ› hodinu Äasu, pÅ™itom už mezitím mohli být instalatéři na cestÄ› k vám. ZjistÄ›te si kontakt na instalatérskou firmu vÄas, dokud se nic nedÄ›je, prevence je vždy lepší, než léÄba.

kapající kohoutek

Chyba tÅ™etí – v domÄ› se potulují vaÅ¡e ratolesti, které si jeÅ¡tÄ› navíc pozvaly domů kamarády. Do toho pÅ™ikvaÄí manželka s tchyní, zaÄnou se vybavovat v kuchyni a nosit do obýváku nÄ›jaké jídlo. Postarejte se naopak o to, aby v domÄ› nikdo nebyl, a byl jste tu sám. OdeÅ¡lete vÅ¡echny obyvatele ven, do přírody, do ZOO, do cukrárny, do restaurace. Čím ménÄ› lidí se tu bude „motat“ instalatérům pod rukama, tím lépe.

Chyba Ätvrtá – popadnete do ruky sekÃ¡Ä a kladivo a zaÄnete s oklepáváním omítky, abyste urychlil vyhledávání úniku vody. To je ale totální hloupost, protože instalatéři vyhledávají defekt ve zdi jinak, aniž by bylo nutné do ní jedinkrát praÅ¡tit. Pokud ale chcete omítku pÅ™ece jen odstranit a znovu celou zeÄ nahazovat a Å¡tukovat, budiž, v tom vám nemůžeme zabránit. Vyhledávání úniku vody se dnes provádí formovacím plynem s obsahem vodíku, anebo akustickými tyÄemi Hykron. Není tedy nutné provádÄ›t tu žádné destruktivní bourací práce.