Uvedený vzestup informačních a komunikačních technologií svým uživatelům poskytl a poskytuje v dřívějších dobách neznámé nejen zrychlení, ale i zefektivnění komunikací, pracovních činností a samozřejmě i zábavy a to se promítá do všech oblastí našeho života. Počítače, komunikační technologie, informační sítě jsou dnes samozřejmostí. Ale pozor, na druhé straně je tento bouřlivý rozvoj spojený i s některými negativními jevy. Nový fenomén kyberprostoru a výpočetní techniky přinesl nejen zjednodušení práce lidí, ale bohužel se stal i zdrojem problémů, a to v oblastech jako je utajenost informací a ochrana dat.
Maskovaný muž a žena
A právě tady se hlavně jedná o počítačovou kriminalitu. Co vlastně je počítačová kriminalita? Tento pojem se používá v souvislosti s počítačovým útokem a zločinem, ale používají se i jiné termíny jako například informační kriminalita, kybernetická kriminalita a kyberkriminalita. Obecné vysvětlení může být, že je tím rozuměna taková činnost, která je spojená s porušováním zákona, ale také je to činnost, která je v rozporu s morálními pravidly v dané společnosti. Uvedená kriminalita je zaměřená také přímo proti počítačům, ohrožuje jejich data, sítě, hardwary, softwary. Ale zde na druhou stranu u této kriminality může počítač vystupovat jako nástroj pro páchání trestného činu. Tady patří nebezpečné aktivity, jako jsou vydírání, šíření pornografie, extremismus, elektronické výpalné, ale i moderní počítačové pirátství, které má za úkol prolomit softwarovou ochranu programů.

Muž v kapuci u počítače

Nebezpečnost a neviditelnost této kriminality

Útočníci či vlastně pachatelé pracují v globálním prostředí, mohou se zde, tedy v kyberprostoru, velmi rychle a zároveň nepozorovatelně pohybovat. Mohou neomezeně měnit svou identitu a dokonce i mizet. Mají možnost předstírat, ale i realizovat různé hrozby a vždy budou bohužel o krok napřed. K tomu jim může být nápomocná i variabilita předpisů v různých našich jurisdikcích a ustanoveních nebo i nedostatků, které doprovázejí samotný vyšetřovací proces.