Není pochyb o tom, že http://summerjob.naplno.net/ klimatizaci oceníme prakticky po celý rok. V horkých letních dnech nám v bytě zachová příjemnou teplotu, bez ohledu na to, jaké vedro panuje venku, zatímco v zimě udržuje náš domov v teple.budova s bytovými klimatizacemi

I přes tyto výhody se s ní u nás setkáme převážně pouze v obchodech či jiných veřejných zařízeních, jako jsou například nemocnice, kde je žádoucí udržovat konstantní teplotu. Proč tomu tak je? A skutečně je bytová klimatizace Elmontech vhodná i pro běžného člověka?

Nejprve je nutné zmínit, že klimatizační systém máme i v našem vlastním těle. Je jím pot, který nám pomáhá se ochladit v horkém počasí. Jeho odpařováním se totiž snižuje teplota povrchu, tedy kůže. Zajímavostí je, že máme nejefektivnější potní systém ze všech živočichů na Zemi.

Ve skutečně horkých dnech to však nestačí, zvláště u lidí starých, novorozenců, či těch nemocných, obzvláště pokud nemají v pořádku srdce. Ti se musí ochladit jiným způsobem. A i pro zdravého člověka je příjemné, pokud je vnější teplota ideální.

K tomuto účelu byly vynalezeny klimatizace. Ty první, primitivní, známe již z antického Řecka a Říma, kde byly používány v domech významných občanů a v palácích vládců.

Je samozřejmé, že jak se technika zdokonalila, i ochlazovací systémy se staly lepší a dokonalejší. Ty dnešní již fungují na elektřinu a ty nejlepší slouží zároveň i jako čistička vzduchu. Zbavují jej prachových částic, které by se jinak usazovaly na nábytku, jídle i na nás.bližší pohled na bytovou klimatizaci zvenčí

Má to ale i nějaké nevýhody? Ano. Předně k tomu, aby fungovala naplno, je potřeba mít plně uzavřený systém, což znamená zavřená okna i dveře. Tím pádem se připravujeme o přísun čerstvého vzduchu, který je pro naše plíce přeci jen nejlepší. Navíc neustálá výměna vzduchu povede pouze ke zvyšování hladiny oxidu uhličitého a snižování obsahu kyslíku.

Je pravdou, že část z nich bere vzduch z venku, ovšem i přesto je fakt, že prohnání přes filtr a ochlazovací médium, častokrát na chemické bázi, jeho kvalitu snižuje.

Dalším problémem může být, že způsobuje ostré přechody mezi teplotami. Pokud vyjdete z ochlazeného domu do rozpáleného dne a zpět, riskujete přinejlepším angínu. Je tedy třeba dbát pozorně na to, na kolik stupňů ji máte nastavenou. Její teplota by se neměla příliš lišit od té vnější.

Jak je vidět, klimatizace není zrovna tím, na co bychom měli spoléhat. Proto, pokud není nezbytně nutné udržovat konstantní teplotu, se raději spokojme s otevřeným oknem. Rozhodně si uděláme lepší službu.