Pedagogický asistent hraje ve vyučovacím procesu velmi pestrou a zajímavou roli, ovšem také velmi nelehkou. Jeho postavení bývá často velmi nelehké při komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči. Asistent je pro žáka se speciálními potřebami mnohdy tím, kým nemůže být rodič ani učitel. Žákovi poskytuje velmi specifickou podporu, která se přizpůsobuje potřebám daného žáka. Tu mu právě kvůli nedostatku času nemůže pedagog poskytnout a ani rodič, kvůli neznalosti učiva a žákových specifických potřeb.
učitelka v lese
Asistent bývá pro žáka přátelskou osobou a zároveň autoritou, která adekvátně naplňuje vzdělávací potřeby žáka a také zároveň odbourává psychickou zátěž, kterou mu školní prostředí přináší. Jeho práce je významná nejen na plynulý průběh při učení, ale i pro sociální adaptaci tohoto žáka. Pedagogický asistent je podle zákona zaměstnancem školy a působí ve třídě, ve které je zařazen jeden nebo více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi hlavní pracovní náplň asistenta pedagoga patří:
·         pomoc učitelům při výchově a vzdělávání
·         pomoc při komunikování se žáky a rodiči
·         pomoc žákovi při jeho působení ve škole
·         pomoc žákovi při přípravě učiva na výuku
·         pomoc žákovi se zdravotním postižení při jejich vlastní sebeobsluze a pohybu při vyučování a akcích, které škola pořádá i mimo školní budovu
 výuka v lese
Ovšem nastavení náplně práce pro pedagogického asistenta, je v českém školním prostředí stále ještě obrovskou výzvou, neboť je toto povolání stále nedostatečně teoreticky i prakticky zakotvena. Toto povolání je stále poměrně „mladé“ a stává se trendem teprve posledních několika let. Ačkoli je dnes na pedagogických fakultách studium učitelského oboru rozděleno na bakalářské studium, které je nazýváno „Pedagogické asistentství“ a navazující magisterské studium, které už je nazýváno „Učitelství“, tak se stejně na bakalářském studiu tomuto „asistentství“ dostatečně nevěnuje a ke studentům tohoto bakalářského studia je stále přistupováno jako k budoucím učitelům, neboť se předpokládá, že student bude ve svém studiu pokračovat i na navazujícím magisterském oboru.