Existence internetové stránky, kterou se chce leckdo zviditelnit, je bezesporu důležitá. Ovšem to samo o sobě ještě ani zdaleka nezaručuje, že je tato vůbec k něčemu dobrá. Protože k tomu, aby měla smysl, je zapotřebí, aby ji také navštěvovala pokud možno co nejširší veřejnost. Nejširší pochopitelně ve smyslu počtu, nikoliv tělesných proporcí. Protože taková internetová stránka je prostředníkem mezi lidmi, kteří si z nejrůznějších důvodů nemohou předat to zde publikované osobně, a pokud na ni nikdo nezavítá, komunikace logicky vázne. Totiž nejen vázne, ale přímo selhává.
kostky s písmeny

Ovšem pro to, aby byla stránka navštěvována, je nezbytné něco udělat. A tím něčím je především optimalizace pro internetové vyhledavače. Protože neexistuje jiný způsob, jak zajistit sledovanost efektivněji.
Pokud je taková stránka svěřena do rukou odborníků na tento obor, dostane se jí pomoci ve všem, co je ve zmíněné otázce zásadní.
Web je zkontrolován, zda se na něm nevyskytují nějaké chyby, a pokud ano, jsou tyto odstraněny.
Je připraven návrh klíčových slov, těch, která slaví v internetových vyhledavačích největší úspěchy.
Je vytvořen dostatek zpětných odkazů na jiných sledovaných webech, přivádějících sem návštěvníky odjinud.
Je zajištěno napsání potřebných článků, a to jak pro tuto stránku samotnou, tak i textů reklamních.
A je zajištěna i propagace při různých příležitostech.
SEO písmena

Díky těmto krokům se odkaz na tuto stránku posouvá v internetových vyhledavačích postupně výš a výš. Až dosáhne první nebo alespoň jedné z prvních pozic v těchto. A to je právě to, oč tu jde. Protože první pozice ve vyhledavačích garantují, že bude taková stránka všem hledajícím právě to, co je na ní prezentováno, na očích, že bude hojně navštěvovaná a tím bude moci šířit to, co je na ní publikováno.
A to je nejdůležitější. Protože ani sebedokonalejší stránka neznamená bez sledovanosti vůbec nic.