V současné době má každá firma, včetně těch nejmenších, svou vlastní internetovou stránku. A není divu, koneckonců právě na internetu dnes potenciální zákazníci hledají informace. V podstatě platí, že kdo není na síti, jako by nebyl. A s tím musí firmy počítat.

Samozřejmě, aby webová stránka plnila svou hlavní funkci, tedy lákání nových zákazníků a udržení těch starých, musí splňovat určité požadavky, a to jak na zveřejněné informace, tak i na celkový vzhled. Pokud je nedodržíme, výsledný efekt rozhodně nebude takový, jaký bychom si přáli.

kontakt1

Některé informace zveřejňují obchody samy od sebe, jiné mají přikázáno uveřejnit zákonem. Mezi ty druhé patří i povinnost mít na svých stránkách aktuální kontakty Lavaro house jak na vedoucího pracovníka, tak i na vedoucí jednotlivých oddělení. Mělo by zde být nejen telefonní číslo, ale i e-mail. Tak je jistota, že daného pracovníka budeme moci kontaktovat.

Dále zde musí být fyzická adresa sídla firmy, a to i v případě, že prodává pouze přes internet. Tak je ji totiž možné v případě potřeby vždy dohledat, což přispívá k větší transparentnosti. Také kontroly, pokud potřebují například zjistit stav skladu či zásob, musí vědět, kam mohou zajít. Pro zákazníky je to také důležité, například v případě problémů či za situace, kdy pracovníci neodpovídají na telefonáty či e-maily.

kontakt2

Také je nutné mít zde adresy kamenných prodejen, pokud daná firma nějaké má. Měly by zde být uveřejněny celé, včetně jména vedoucího pracovníka a otevírací doby, případně její změny vynucené vnějšími podmínkami.

O tom, že by všechny tyto údaje měly být aktuální, snad není třeba mluvit. To by však nemělo platit jen o kontaktech, nýbrž o všech informacích na dané stránce. Tím si totiž firma zajistí důvěru svých zákazníků, a to je rozhodně něco, co si nemohou dovolit postrádat. Koneckonců, právě na tom závisí jejich zisk. A o ten si nemohou dovolit přijít.