· Že je modrá dobrá, známe ze slov stejnojmenné hudební skladby od skupiny Žlutý pes. Že je modrá barva barvou oceánu a nebe bez mráčku, víme všichni, a jistě si nedovedeme představit, že by nebesa byla třeba růžová, a oceány žluté. Modrá barva má ještě další významný vliv, a sice antibakteriální. Jistá univerzita v Singapuru zjistila, že potraviny, které jsou vystaveny působení modrého spektra LED fluorescenčních svítidel, jsou chutnější, kvalitnější, a prodlužuje se jim životnost.
barevné světlo.jpg
· Mimořádnou životnost LED diodových světel zajišťuje samotná technologie zalévání diod a čipů epoxidovou pryskyřicí. Spojovací vodivé vlákno se nezahřívá a dioda je tím pádem téměř nezničitelná. Životnost samotné diody přesahuje délku poloviny vašeho života, problematická je pouze životnost napájecího zdroje AC/DC, ale i tak je bezkonkurenčně nejdelší ve srovnání s ostatními zdroji světla.
· Velmi nízké energetické nároky a poměrně vysoká účinnost (např. u LED halogenů) je posouvá do popředí zájmu firem, fyzických osob, organizací, ale i obcí a měst jako náhradu za stávající osvětlení veřejných prostranství.
· Nevyzařuje UV záření a neobsahuje žádné nebezpečné chemikálie. Je tedy naprosto bezpečná při rozbití a není ani citlivá na montáž osvětlovacího zdroje holýma rukama. Z těchto důvodů ji lidé dávají přednost před rtuťovými výbojkami a klasickými halogenovými světly. Vyřazené žárovky LED lze bezpečně odevzdat do elektroodpadu a není nutno s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem, což je typický případ zářivek a výbojek.
· Okamžitý náběh na plnou intenzitu světla a tichý chod bez bzučení a rezonance je další nespornou výhodou.
led diody serveru.jpg
· Pracují ve velkém teplotním rozsahu okolního prostředí. Lze je úspěšně nasadit v podstatě kamkoliv, kde se teplota vzduchu pohybuje v rozmezí od – 40 stupňů do + 60 stupňů.
· Nevykazuje stroboskopický efekt (blikání), jako některé zářivky a úsporky, není citlivá na omezený počet zapnutí a vypnutí, a její úbytek světelné účinnosti se začíná projevovat (zhruba o 30 procent) až po 200 tisících provozních hodinách, tedy odhadem při každodenním dvanáctihodinovém svitu zhruba za 45 let.