Pokud chceme mít firmu, máme v podstatě dvě možnosti. Buď ji můžeme sami založit, nebo koupit již hotovou. A to platí i o společnostech s ručením omezeným. Zde se můžeme ptát, z jakého důvodu se vůbec prodávají. Koneckonců, neměly by svým majitelům přinášet peníze? Proč by se jich tedy vzdávali?

Důvodů pro prodej sro společností může být hned několik. Tím zdaleka nejčastějším je to, že se jedná o úplně novou firmu, která je k tomuto účelu určena. Najdou se totiž takoví, kteří zakládají firmy a pak je prodávají těm, kteří nechtějí procházet celým tím náročným a zdlouhavým procesem jejich registrace.

stoupající zisk firmy

Tyto je obvykle bezpečné koupit, neboť zatím nebyly uvedeny na trh. Je však pravdou, že ze všech možných variant je tato nejdražší. S tím je potřeba při volbě počítat, neboť i když si vezmeme podnikatelskou půjčku, abychom měli dostatek peněz do začátku, neznamená to, že jsou naše finance neomezené.

Ovšem nemusíme narazit pouze na prodej úplně nových firem. K prodeji se mnohdy nabízí i ty již zavedené. Může to být například proto, že původní majitel již zestárl a chce odejít do důchodu. K penězům, které získal podnikáním, si pak chce přilepšit i prodejem svého podniku.

peníze, které nám firma přinese

Zde je dobré být opatrný. Jistě, výhodou je, že zde máme již zavedené zákazníky, což nám do začátku rozhodně pomůže. Avšak je potřeba se zaměřit na to, zda je ona společnost úspěšná a jaké byly její zisky v předchozích obdobích. Nezačaly náhodou prudce klesat? Pokud jsou však stabilní, je to jedna z nejlepších možností.

Bohužel, vyskytuje se jen zřídka. Mnohem častěji nastává situace, kdy se podnikatel chce zbavit krachující firmy dřív, než zbankrotuje. Jistě, její koupě je zdaleka nejlevnější, ovšem je potřeba počítat s tím, že spolu s ní kupujeme i případné dluhy a další problémy, jako například špatnou pověst.

Je tedy potřeba předem uvážit, co pro nás bude z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější. Ne vždy to totiž musí být to nejlevnější řešení.