Základní rozdíl mezi soustružením a frézováním je v hlavním pohybu. U soustružení rotuje obrobek a posouvá se nástroj, u frézování rotuje nástroj a posouvá se obrobek. Frézování je jeden ze základních způsobů třískového obrábění rovných nebo tvarových ploch, kdy obráběný kus je upnutý ve stroji – frézce a nástroj – fréza, která jako hlavní pohyb rotuje, odebírá třísku. Obrobek se jako vedlejší pohyb posouvá ve třech osách. Ve více osách pracují více-osá obráběcí centra.

frézování

Základní frézou, kterou potřebuje každý obráběč, je válcová fréza. Válcová fréza má po obvodu zuby, kterými obrábí plochu, ale současně má i zuby na čele nástroje. Frézování válcovou frézou může být podle smyslu otáčení frézy sousledné nebo nesousledné. Typickým příkladem frézování válcovou čelní frézou je frézování drážky, kdy čelní zuby řežou hloubku drážky a současně obvodové zuby obrábí stěny drážky. Frézy mají válcovou stopku pro upínání do stroje nebo Morse kužel. Existují i nástrčné válcové frézy s unášecí drážkou. Válcové frézy mohou být krátké nebo dlouhé, jemnozubé, polohrubozubé, hrubozubé, hrubovací, jedno- nebo několika-břité, dokončovací.

Válcové frézy se vyrábějí v různých průměrech.

fréza

Běžným materiálem pro výrobu fréz je výkonná ocel s dobrou houževnatostí a výbornou tepelnou odolností HSS Co8. Materiálem může být i tvrdokov., slinuté karbidy nebo umělý diamant. Některé mají výměnné destičky. Vybavuje dílnu kovoobráběcími stroji? Frézka nesmí chybět a k ní sada kvalitních nástrojů. Nejen válcová fréza, ale kotoučová, úhlová či tvarová, technická. Sebešikovnější dělník nic nezmůže, bude-li mít nekvalitní nástroje. Volbou správného nástroje zvýšíte produktivitu výroby. Kontrolujte pravidelně stav vašich nástrojů, zabráníte vzniku nekvalitních výrobků a zmetků. Potřebujete obrábět delší boční úběry, dutiny či zápustky? Nevytvoříte je jinak než čelní válcovou frézou.