Web

Když je web ignorován

Od každého výtvoru, který je vyvěšen na internet, se očekává, že tento odpovídajícím způsobem osloví veřejnost, že zprostředkuje žádoucí kontakt […]

Počítač je všudypřítomný 

Nebudeme zde polemizovat o zbytečnosti počítačů na některých místech, to přenecháme jiným. Jenže až se to jednou pokazí, a k […]

Co je kyberkriminalita?

Uvedený vzestup informačních a komunikačních technologií svým uživatelům poskytl a poskytuje v dřívějších dobách neznámé nejen zrychlení, ale i zefektivnění komunikací, […]